Sök
  • Genrepedagogik för sfi
  • från Folkuniversitetets förlag
Sök Meny

Skriva som skollicens

Skriva C sidan 66 projicerad. Nu finns Skriva som skolicens.

Nyhet hösten 2020! Nu finns Skriva-böckerna som pdf:er med skollicens. Använd läromedlet fritt – digitalt eller på papper – i hela skolan.

Licensen ger skolan rätt till obegränsad användning av pdf:en på datorer och lärplattformar samt rätt att projicera och skriva ut valfria sidor. Pdf:en skyddas dock av gällande lagstiftning om upphovsrätt och copyright och skolan har inte rätt att hyra ut, distribuera eller överföra pdf:en eller kopior av pdf:en till andra organisationer eller till personer utanför den egna organisationen.

  • Skriva B – skollicens (pdf) – (ISBN 978-91-7434-773-9), 4000 kr.
  • Skriva C – skollicens (pdf) – (ISBN 978-91-7434-774-6), 4000 kr.
  • Skriva D – skollicens (pdf) – (ISBN 978-91-7434-775-3), 4000 kr.
  • Alla tre Skriva som skollicens (pdf) – 10000 kr.

Skriva C sidan 68 projicerad. Nu finns Skriva som skolicens. Skriva C sidan 54 projicerad. Nu finns Skriva som skolicens.