Sök
  • Genrepedagogik för sfi
  • från Folkuniversitetets förlag
Sök Meny

Redogör: Riksdagsvalet

Valfena. Foto: Kjersti Jørgensen (kjorgen/depositphotos.com).

Valfena. Foto: Kjersti Jørgensen (kjorgen/depositphotos.com).

Din klass har tema demokrati den här veckan och de studerande kommer att skriva olika texter om ämnet. Texterna ska läggas ut på klassens blogg så att hela klassen kan ta del av dem. Du har valt att skriva om det svenska valet.

Skriv en faktatext och redogör för hur det svenska riksdagsvalet går till. Välj en lämplig rubrik.

  • Hur ofta är det val i Sverige?
  • När är det val i Sverige nästa gång?
  • Varför finns det valsedlar i tre färger?
  • Hur många gånger räknas rösterna?
  • Vilka partier får komma in i riksdagen?
  • Vilket eller vilka partier får bilda regering?

En övning hämtad ur SKRIVA D – genrepedagogik för sfi.
Författare: Helena Bogren och Susanne Södergren.

Skriva D sidorna 114–115

Skriva D sidorna 114–115

Skriva D – genrepedagogik för sfi

Skriva D – genrepedagogik för sfi

Bläddra i ett smakprov här: