Sök
 • Genrepedagogik för sfi
 • från Folkuniversitetets förlag
Sök Meny

I de tre böckerna Skriva B, Skriva C och Skriva D – genrepedagogik för sfi – tränar man strukturerat för att nå målen för skriftlig produktion i sfi kurs B, C samt D. Utkom 2015.

Varje bok består av en inledande del med praktiska råd och exempeltexter. Därefter arbetar man med skrivuppgifter kopplade till olika teman. Skrivträningen blir effektiv eftersom eleven får skriva flera olika texttyper inom varje tema. Man lär sig vad som utmärker en texttyp genom genrebaserad undervisning.

Skriva-böckerna innehåller både exempeltexter, ordkunskapsträning, tankekartor och plats för elevens egna texter. Böckerna går lika bra att använda i grupp som i individualiserad undervisning.

Författare är Helena Bogren (samtliga Skriva-böcker), Karin Sundström (Skriva B plus Skriva C) och Susanne Södergren (Skriva D).

Nyhet 2020: Skriva som skollicens

Sedan hösten 2020 kan man även köpa skolicens med pdf-fil av de olika Skriva-läromedlen. Licensen ger då skolan rätt till obegränsad användning av pdf:en på datorer/lärplattformar samt projicering och utskrift av valfria sidor.

 • Skriva B – genrepedagogik för sfi kurs B – januari 2015 (ISBN 978-91-7434-683-1).
 • Skriva C – genrepedagogik för sfi kurs C – mars 2015 (ISBN 978-91-7434-684-8).
 • Skriva D – genrepedagogik för sfi kurs D – oktober 2015 (ISBN 978-91-7434-685-5).
 • Skriva B – skollicens (pdf) – hösten 2020 (ISBN 978-91-7434-773-9).
 • Skriva C – skollicens (pdf) – hösten 2020 (ISBN 978-91-7434-774-6).
 • Skriva D – skolicens (pdf) – hösten 2020 (ISBN 978-91-7434-775-3).

Skriva B – genrepedagogik för sfiSkriva C – genrepedagogik för sfiSkriva D – genrepedagogik för sfi

Exempeltexter som pdf:er
Exempeltexterna i Skriva-böckerna finns som pdf:er. Texterna får projiceras vid de lektionstillfällen då de gås igenom av läraren. All annan användning och all kopiering är förbjuden.
https://genreskriva.se/till-lararen/

Läromedlet Läsa
Läs mer om författarnas läromedel Läsa som är ett bra komplement till Skriva, eftersom de båda läromedlen utgår ifrån samma teman. Läs mer på www.lasabcd.se

3 kommentarer Skriv en kommentar

 1. Hej! Skulle vi på Sfi i Hässleholm kunna få Skriva B, C och D som cirkulationsexemplar. Jag var på föreläsning som Lärarfortbildning AB höll i och fick se att ni ger ut dessa böcker.

  Svara

Lämna en kommentar

Nödvändiga fält är markerade *.


tre × två =