Sök
  • Genrepedagogik för sfi
  • från Folkuniversitetets förlag
Sök Meny

I de tre böckerna Skriva B, Skriva C och Skriva D – genrepedagogik för sfi – tränar man strukturerat för att nå målen för skriftlig produktion i sfi kurs B, C samt D. Utkom 2015.

Varje bok består av en inledande del med praktiska råd och exempeltexter. Därefter arbetar man med skrivuppgifter kopplade till olika teman. Skrivträningen blir effektiv eftersom eleven får skriva flera olika texttyper inom varje tema. Man lär sig vad som utmärker en texttyp genom genrebaserad undervisning.

Skriva-böckerna innehåller både exempeltexter, ordkunskapsträning, tankekartor och plats för elevens egna texter. Böckerna går lika bra att använda i grupp som i individualiserad undervisning.

Skriva B – genrepedagogik för sfiSkriva C – genrepedagogik för sfiSkriva D – genrepedagogik för sfi

Författare är Helena Bogren (samtliga Skriva-böcker), Karin Sundström (Skriva B plus Skriva C) och Susanne Södergren (Skriva D).

Nyhet: Skriva som skollicens

Nu kan man även köpa skollicens med pdf-fil av de olika Skriva-läromedlen. Licensen ger då skolan rätt till obegränsad användning av läromedlet på datorer/lärplattformar samt projicering och utskrift av valfria sidor. Läs mer här!

Skriva som skollicens

  • Skriva B – genrepedagogik för sfi kurs B – januari 2015 (ISBN 978-91-7434-683-1).
  • Skriva C – genrepedagogik för sfi kurs C – mars 2015 (ISBN 978-91-7434-684-8).
  • Skriva D – genrepedagogik för sfi kurs D – oktober 2015 (ISBN 978-91-7434-685-5).
  • Skriva B – skollicens (pdf) – hösten 2020 (ISBN 978-91-7434-773-9).
  • Skriva C – skollicens (pdf) – hösten 2020 (ISBN 978-91-7434-774-6).
  • Skriva D – skollicens (pdf) – hösten 2020 (ISBN 978-91-7434-775-3).

Exempeltexter som pdf:er
Exempeltexterna i Skriva-böckerna finns som pdf:er. Texterna får projiceras vid de lektionstillfällen då de gås igenom av läraren. All annan användning och all kopiering är förbjuden.
https://genreskriva.se/till-lararen/

Läromedlet Läsa
Läs mer om författarnas läromedel Läsa som är ett bra komplement till Skriva, eftersom de båda läromedlen utgår ifrån samma teman. Läs mer på www.lasabcd.se

3 kommentarer

  1. Hej! Skulle vi på Sfi i Hässleholm kunna få Skriva B, C och D som cirkulationsexemplar. Jag var på föreläsning som Lärarfortbildning AB höll i och fick se att ni ger ut dessa böcker.

Kommentarsfunktionen är avstängd.