Sök
  • Genrepedagogik för sfi
  • från Folkuniversitetets förlag
Sök Meny

Skriva B

Författare: Helena Bogren & Karin Sundström

I boken SKRIVA B – genrepedagogik för sfi – tränar man strukturerat för att nå målen för skriftlig produktion i sfi kurs B (GERS A1/A2).

SKRIVA B består av en inledande del med praktiska råd och exempeltexter. Därefter arbetar man med skrivuppgifter kopplade till olika teman. Bokens teman är Familj och släkt, Mat och dryck, Kropp och hälsa, Bostad och adress, Kläder och väder samt ­Vardagsliv och fritid. Skrivträningen blir effektiv eftersom eleven får skriva flera olika texttyper inom varje tema. Man lär sig vad som utmärker en texttyp genom genrebaserad undervisning.

Varje texttyp återkommer i flera teman och skrivandet blir därmed cykliskt. De texttyper man möter i SKRIVA B är:

  • Berätta
  • Återberätta
  • Skriv ett meddelande
  • Beskriv vägen
  • Ge en instruktion
  • Skriv ett brev

SKRIVA B innehåller både exempeltexter, ordkunskapsträning, tankekartor och plats för elevens egna texter. Boken går lika bra att använda i grupp som i individualiserad undervisning.

Skriva B – genrepedagogik för sfi

2 kommentarer

  1. Hur kan jag få den här böckerna ?

Kommentarsfunktionen är avstängd.