Sök
  • Genrepedagogik för sfi
  • från Folkuniversitetets förlag
Sök Meny

Skriva D

Författare: Helena Bogren & Susanne Södergren

I boken SKRIVA D – genrepedagogik för sfi – tränar man strukturerat för att nå målen för skriftlig produktion i sfi kurs D (GERS B1/B1+).

SKRIVA D består av en inledande del med praktiska råd och exempeltexter. Därefter arbetar man med skrivuppgifter kopplade till olika teman. Bokens teman är Relationer och familjeliv, Kropp och själ, Studier och arbete, Kultur och möten, Medborgare och samhälle samt Klimat och miljö. Skrivträningen blir effektiv eftersom eleven får skriva flera olika texttyper inom varje tema. Man lär sig vad som utmärker en texttyp genom genrebaserad undervisning.

Varje texttyp återkommer i flera teman och skrivandet blir därmed cykliskt. De texttyper man möter i SKRIVA D är:

  • Beskriv
  • Ge tips och råd
  • Redogör
  • Ge förslag
  • Argumentera för din åsikt
  • Skriv en insändare

SKRIVA D innehåller både exempeltexter, ordkunskapsträning, tankekartor och plats för elevens egna texter. Boken går lika bra att använda i grupp som i individualiserad undervisning.

Skriva D – genrepedagogik för sfi